1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op Roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op Roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2022
Citeertitel 1ste wijziging Verordening op Roerende woon- en bedrijfsruimten Oldambt 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 eerste wijziging

31-01-2022

gmb-2022-54124

Onbekend.