Beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026
Citeertitel Beheerplan Begraafplaats Thijmhof 2022-2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2022 Nieuwe regeling

26-01-2022

gmb-2022-53858

Onbekend.