Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022
Citeertitel Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Kieswet
  3. Artikel 2:10 leden 4 en 5 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022 nieuwe regeling

11-01-2019

gmb-2022-42717

Onbekend.