Regeling vervallen per 30-12-2023

Integrale uitvoeringsregels debiteuren ISD Bollenstreek 2022

Geldend van 28-01-2022 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Integrale uitvoeringsregels debiteuren ISD Bollenstreek 2022
Citeertitel Integrale uitvoeringsregels debiteuren ISD Bollenstreek 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de integrale uitvoeringsregels debiteuren ISD Bollenstreek 2021. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022 30-12-2023 nieuwe regeling

20-01-2022

bgr-2022-70

Onbekend.