Regeling vervallen per 01-07-2023

Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie PW 2022

Geldend van 28-01-2022 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie PW 2022
Citeertitel Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie PW 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregels loonkostensubsidie PW 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022 01-01-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

20-01-2022

bgr-2022-66

Onbekend.