Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023
Citeertitel Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 regeling zoals deze luidt per 1 september 2023

04-07-2023

wsb-2023-11014

Onbekend.
21-07-2023 01-09-2023 geactualiseerde regeling 2023

04-07-2023

wsb-2023-8970

Onbekend.
17-10-2022 21-07-2023 geactualiseerde regeling 2022

12-10-2022

wsb-2022-11500

Onbekend.
20-01-2022 17-10-2022 geactualiseerde regeling 2022

18-01-2022

wsb-2022-721

Onbekend.