Regeling vervallen per 19-04-2024

Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m 18-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2022 01-01-2022 19-04-2024 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-19892

RIS 2022-R-5e