Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026

Geldend van 19-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026
Citeertitel Mandaatbesluit BW inkoop regio Eindhoven 2022-2026
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-19692

Onbekend.