Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen

Geldend van 15-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen
Citeertitel Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646909

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2022 01-02-2022 Wijziging

08-03-2022

gmb-2022-112052

Onbekend.
15-01-2022 01-10-2021 15-03-2022 Nieuwe regeling

11-01-2022

gmb-2022-16673

Onbekend.