Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021

Geldend van 15-01-2022 t/m 08-08-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021
Citeertitel Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2022 bijlage 1

26-07-2022

gmb-2022-359806

Z22-003928
15-01-2022 09-08-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-14904

Z20-006194