Beleid permanente standplaatsen

Geldend van 10-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleid permanente standplaatsen
Citeertitel Beleid permanente standplaatsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-4506 exb-2022-4507 exb-2022-4508 exb-2022-4509 exb-2022-4510 exb-2022-4511 exb-2022-4512 exb-2022-4513

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2022 nieuwe regeling

04-01-2022

gmb-2022-10509

Onbekend.