Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022
Citeertitel Besluit bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 deze regeling vervangt het Besluit bouwkostennormen Rijssen-Holten 2021

04-01-2022

gmb-2022-2809

D2021169645