Regeling vervallen per 03-01-2023

Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 02-01-2023

Intitulé

Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten:

Gelet op het bepaalde in de Verordening op de heffing en de invordering van leges Rijssen-Holten 2022 besluit:

Het vaststellen van de Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022 voor het bepalen van de bouwkosten voor het jaar 2022.

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld excl. BTW

Overstekken groter dan 0,5 meter worden meegerekend met de inhoud en/of m2

prijzen 2022

1.

WONINGEN

1.1

Rijtjeswoningen

257,00

per m³

1.2

Halfvrijstaande woningen

310,00

per m³

1.3

Vrijstaande woningen

346,00

per m³

1.4

Vrijstaande woningen luxe

371,00

per m³

1.5

(Tijdelijke) woonunit

210,00

per m²

1.6

Recreatiewoning

288,00

per m³

1.7

Appartementen

312,00

per m³

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte

389,00

per m³

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

194,00

per m³

2.3

Kelder

220,00

per m³

2.4

Serre

389,00

per m³

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

163,00

per m³

2.6

Dakkapel (plat)

1.224,00

per m

2.7

Dakkapel (aangekapt)

1.669,00

per m

2.8

Nieuw dak

150,00

per m²

2.9

Erker

2.226,00

per m

2.10

Dakopbouw

1.780,00

per m

3.

BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage/tuinhuisje ongeïsoleerd

150,00

per m³

3.2

Berging/garage/tuinhuisje geïsoleerd

194,00

per m³

3.3

Carport / Overkapping

182,00

per m²

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

69,00

per m

4.2

Gemetselde tuinmuur

123,00

per m

4.3

Hout + metselwerk tuinmuur

94,00

per m

4.4

Gaashekwerk

49,00

per m

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

103,00

per m³

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

61,00

per m³

5.3

Tussenvloer in de hal extra

139,00

per m³

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

212,00

per m³

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Systeembouw:

5.5

Hal hoogte tot en met 6 meter

61,00

per m³

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 meter

51,00

per m³

5.7

Hal hoger dan 9 meter

46,00

per m³

5.8

Hal met oppervlak groter dan 5.000 m²

42,00

per m³

5.9

Tussenvloer in de hal extra

88,00

per m²

5.10

Kantoorvloer in de hal extra

134,00

per m²

5.11

Open loods

143,00

per m²

5.12

Semi-permanente unit

199,00

per m³

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1

Kantoor

222,00

per m³

6.2

Showroom

222,00

per m³

6.3

Winkel

278,00

per m³

6.4

Bouwmarkt

222,00

per m³

6.5

Horeca

278,00

per m³

6.6

Sporthal

266,00

per m³

6.7

Kleedgebouwen

266,00

per m³

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

266,00

per m³

6.9

Noodscholen

199,00

per m³

6.10

Interne wijzigingen overige gebouwen

99,00

per m²

7.

VARKENSSTAL

7.1

Varkensstallen, tot en met 3000 m³

66,00

per m³

7.2

Als stal > 3000 m³ is:

€ 198.000,-- vermeerderd met € 55,00/m³ voor het deel boven de 3000 m³

8.

RUNDVEESTAL

8.1

Rundveestallen tot en met 3000 m³

55,00

per m³

8.2

Als stal > 3000 m³ is:

€ 165.000,-- vermeerderd met € 44,00/m³ voor het deel boven de 3000 m³

9.

KIPPENSTAL

9.1

Kippenstal , tot en met 3000 m³

55,00

per m³

9.2

Als stal > 3000 m³ is:

€ 165.000,-- vermeerderd met € 44,00/m³ voor het deel boven de 3000 m³

10.

PAARDENSTAL

10.1

Paardenstal

111,00

per m³

10.2

Manege (rijhal)

44,00

per m³

11.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

11.1

Opslagloods

38,00

per m³

11.2

Werktuigen-/wagenloods (max. 3 wanden)

32,00

per m³

11.3

Veldschuur

38,00

per m³

12.

MEST SILO / KELDER

12.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

38,00

per m³

12.2

Mest kelder (losse kelder)

166,00

per m³

12.3

Sleufsilo

244,00

per m³

13.

(PARKEER)KELDER

13.1

(Parkeer)kelder

222,00

per m³

14.

ZONNEPANELEN

14.1

Zonnepanelen particulieren

300,00

per paneel

14.2

Zonnepanelen t.b.v. zonneparken/velden

470.000,00

per Mwp

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 4 januari 2022.

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Secretaris, burgemeester.