Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022
Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-479329

Onbekend.