Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022
Citeertitel Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR399079

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2021 en bijbehorend addendum mandatenbesluit 2021. Deze regeling wordt toegepast per 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

bgr-2021-1174

Onbekend.