Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling sociaal beleid 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling sociaal beleid 2022
Citeertitel Subsidieregeling sociaal beleid 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, onderwijs, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR325451/1
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-11-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-479039

91400-2021