Verordening bedrijveninvesteringszone Doorn (Verordening BIZ Doorn 2022)

Geldend van 29-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Doorn (Verordening BIZ Doorn 2022)
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Doorn 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college heeft op 23 december 2021 bekendgemaakt dat er van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening bedrijveninvesteringszone (centrum) Doorn (Verordening BIZ Doorn 2017).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 nieuwe regeling

30-09-2021

gmb-2021-477375

2021-358