Regeling vervallen per 30-12-2022

Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 29-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oude IJsselstreek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2022
Citeertitel Verordening Rioolheffing- en Waterzorgheffing 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 30-12-2022 nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-473058

Onbekend.