Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022

Geldend van 20-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
Citeertitel Verordening precariobelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1-1-2022

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2022 01-01-2022 1e wijziging (precario terrassen)

25-04-2022

gmb-2022-226804

RIS 1427
01-01-2022 20-05-2022 Nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-472742

RIS 1357