Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022
Citeertitel Subsidieverordening amateurkunst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidies
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR405499/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening amateurkunst 2021 Deze regeling kent overgangsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-471502

Onbekend.