Regeling vervalt per 31-12-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemsdelta
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2022
Citeertitel Legesverordening Eemsdelta 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2024 nieuwe regeling

24-11-2021

gmb-2021-471314

Onbekend.