Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht (Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam)
Citeertitel Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-74593

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-469042

Z21102328/D-RVS-21163629