Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Begraafrechten 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Begraafrechten 2022
Citeertitel Verordening Begraafrechten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening begraafrechten 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

08-12-2021

gmb-2021-468637

02330000031756/02330000095440