Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022 e.v.

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022 e.v.
Citeertitel Nadere regels subsidiëring advies- en overlegorganen sociaal domein 2022.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-466224

Onbekend.