Regeling vervallen per 01-01-2023

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES
Citeertitel TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-464772

Onbekend.