Regeling vervallen per 01-01-2023

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021

besluit vast te stellen de

TARIEVEN 2022 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES;

Hoofdstuk 1 BINNENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

Overdag

avond/weekend/feestdagen **

1.

Sporthal De Dreef

De huur bedraagt per uur *

€ 62,75

€ 65,00

2.

Sportzaal De Duikelaar

De huur bedraagt per uur *

€ 47,60

€ 49,70

3.

Sportzaal Groenswaard

De huur bedraagt per uur *

€ 37,45

€ 40,10

4.

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

De huur bedraagt per uur *

€ 26,30

€ 27,70

*

Tarieven zijn bij gedeeltelijke huur naar evenredigheid.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

**

maandag t/m vrijdag: 16.30 - 22.30 uur

zaterdag: 9.00 - 22.00 uur

zondag: 10.00 - 18.00 uur

Hoofdstuk 2 BUITENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 per jaar, per sportcomplex als volgt:

1.

Korfbal Korbis (Sniep Oost)

€ 14.678,00

2.

Voetbal Be Fair (’t Suyt)

€ 44.734,00

3.

Voetbal ASW (Sniep Oost)

€ 29.354,00

4

Hockey Waddinxveen (Sniep West)

€ 25.163,00

5.

Atletiek Antilope (Gouwebos)

€ 12.581,00

6

Schuttersvereniging Waddinxveen (Gouwebos)

€ 1.395,00

7.

Hondenvereniging (Middelburgseweg)

€ 4.099,00

8.

Timios (beachvolleybalvelden)

€ 2.033,00

Hoofdstuk 3 ZWEMBAD DE SNIEP

Voor het gebruik van het zwembad bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

Recreatief zwemmen

Volwassenen:

enkel bad

€ 6,30

enkel bad tijden schoolvakantie

€ 7,05

10 baden (9 x enkel tarief)

€ 56,35

50 baden (40 x enkel tarief)

€ 249,90

enkel bad vroege vogels

€ 3,65

50 baden vroege vogels (40 x vr.vogel tarief)

€ 146,85

Jeugd (4 tot en met 17 jaar) en 65 +:

enkel bad

€ 4,85

enkel bad tijden schoolvakantie

€ 5,50

10 baden (9 x enkel tarief)

€ 43,50

50 baden (40 x enkel tarief)

€ 193,70

enkel bad vroege vogels

€ 3,05

50 baden vroege vogels (40 x vr.vogel tarief)

€ 118,30

0 tot en met 3 jaar:

enkel bad

€ 3,05

10 baden (10 x enkele activiteit)

€ 30,50

Verhuur:

Verhuur verenigingen: Reddingsbrigade

€ 86,69

Z en PC de Gouwe

€ 87,04

Verhuur derden (gehele wedstrijdbad of gehele recreatiebad) per uur

€ 134,59

Diversen:

Toeslag begeleide activiteit

€ 1,65

10 baden toeslag beg. Activiteit (10 x beg. Activiteit)

€ 16,50

Schoolzwemmen recreatief (per persoon)

€ 3,45

Solarium

€ 0,50

Particulier zwemles:

Leskaart jeugd (4 lessen)

€ 46,10

Enkele les jeugd (45 min)

€ 11,55

Enkele les volwassen (30 min)

€ 10,50

Diploma zwemmen particulier

€ 13,00

Diploma zwemmen teddybeer

€ 6,45

Diploma zwemmen survival

€ -

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 15 december 2021

De griffier,

mr. F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

drs. E.J. Nieuwenhuis