Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2022
Citeertitel Besluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-464735

Onbekend.