Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen;

besluiten:

de vigerende commerciële tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal en sportzalen vast te stellen als volgt:

Sporthal "De Dreef"

€ 164,60 + 2%

€ 167,85 per uur

Sportzaal "De Duikelaar"

€ 158,55 + 2% =

€ 161,70 per uur

Sportzaal "Groenswaard"

€ 134,35 + 2% =

€ 137,00 per uur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

N.B.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen, zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

Ondertekening

Waddinxveen, 16 november 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

de secretaris,

mw. A.B. Blomme

de burgemeester,

drs. E.J. Nieuwenhuis