Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021
Citeertitel Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee. Artikel 3, eerste lid, sub a, onder 3, komt per 1 januari 2026 te vervallen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2024 artikel 3, lid 1

19-12-2023

gmb-2024-1026

Z-21-135878/173944
22-12-2021 03-01-2024 nieuwe regeling

25-11-2021

gmb-2021-463038

Z-21-135878/18087