Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 26-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-2021 Nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-460566

Z21.094530 / D21.811075