Regeling vervallen per 06-12-2023

Beleidsregel gebruik vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisseling

Geldend van 16-12-2021 t/m 05-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gebruik vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisseling
Citeertitel Beleidsregel gebruik vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisseling
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021 06-12-2023 nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-454814

Onbekend.