Regeling vervallen per 06-12-2023

Beleidsregel gebruik vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisseling

Geldend van 16-12-2021 t/m 05-12-2023

Intitulé

Beleidsregel gebruik vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisseling

Al vele jaren geldt in Tiel een 0-optie als het gaat om vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Verbranding van kerstbomen en ander hout op de openbare weg wordt niet toegestaan. Dit is ook officieel verboden in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat veel mensen het toch altijd prettig vinden om zich te warmen aan een vuur, of het gewoon gezellig vinden, wordt het gebruik van vuurtonnen, vuurkorven en vuurschalen wel toegestaan. Artikel 2, onder b van dit artikel bepaalt ook dat het verbod niet geldt voor sfeervuren zoals in vuurkorven. Zeker tijdens de jaarwisseling 2020/2021 heeft dit op sommige locaties toch tot ongewenste situaties geleid. Daarom is het goed in deze beleidsregel enkele voorwaarden vast te stellen.

Voorwaarden

Er zal in ieder geval worden opgetreden tegen het verbranden van hout op de openbare weg of het voorbereiden er van, als:

 • -

  geen gebruik wordt gemaakt van metalen tonnen, korven of schalen (hierna: vuurtonnen) voor het verbranden van hout;

 • -

  andere stoffen dan kerstbomen en onbehandeld hout worden verbrand;

 • -

  vuurtonnen op de openbare weg worden gebruikt buiten de periode dat het normaliter ook toegestaan is om vuurwerk af te steken, dus van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;

 • -

  voor 31 december 18.00 uur hout voor de vuurtonnen op de openbare weg aanwezig is;

 • -

  een vuurton hoger is dan 1 meter en een grotere diameter heeft dan 1 meter;

 • -

  een vuurschaal een grotere diameter heeft dan 1 meter;

 • -

  gebruik wordt gemaakt van een vierkante of rechthoekige bak en deze hoger is dan 1 meter of een langere zijde heeft dan 1 meter;

 • -

  er meer hout op de openbare weg aanwezig is dan die hoeveelheid die ineens in de aanwezig vuurton kan worden opgestookt. Het aanwezige hout mag bovendien ook niet buiten de rand van de vuurton komen als het op het vuur wordt gegooid. Een kerstboom moet dus eerst in stukken worden gezaagd;

 • -

  vuurtonnen niet op tenminste 1 meter afstand van elkaar zijn geplaatst of er op 1 locatie meer dan 2 vlak bij elkaar staan;

 • -

  vuurtonnen niet op minimaal 5 meter van gebouwen, auto’s of andere brandgevaarlijke objecten zijn geplaatst;

 • -

  vuurtonnen zo zijn geplaatst dat zij een vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen en overig verkeer hinderen.

In alle gevallen waarin niet is voorzien kunnen de hulpdiensten en/of de daartoe aangewezen toezichthouders besluiten tot handhaving over te gaan.

Handhaving

Als vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal diegene die hier verantwoordelijk voor is in de gelegenheid worden gesteld het hout en/of de vuurton(nen) direct op te ruimen. Als er geen verantwoordelijke te achterhalen is, of deze persoon weigert het hout of de vuurton(nen) te verwijderen, zal het direct van gemeentewege worden opgeruimd.

Ondertekening

Tiel, 7 december 2021

De burgemeester van Tiel,

Ir. J. Beenakker