Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022
Citeertitel Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  2. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
  3. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  4. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  5. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  6. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-454212

Z2021-04513