Nadere regel Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Geldend van 14-12-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona
Citeertitel Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646909

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2021 01-12-2021 Nieuwe regeling

29-11-2021

gmb-2021-452015

Onbekend.