Regeling vervallen per 01-01-2022

SUBSIDIEREGELING KOSTEN CONTROLE CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB), GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 14-12-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling SUBSIDIEREGELING KOSTEN CONTROLE CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB), GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR430203/1
  2. artikel 4.21 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vervallen op grond van art. 11 van de subsidieregeling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-451189

D370639