Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 24-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening Roosendaal 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp 1e wijziging legesverordening Roosendaal 2022
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022 Wijziging tarieventabellen 2022 worden vervangen door tarieventabellen voor 2023

22-12-2022

gmb-2022-571207

627364
01-01-2022 24-12-2022 Nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-448360

431190