Regeling vervallen per 21-10-2022

Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht

Geldend van 10-12-2021 t/m 20-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2021 21-10-2022 Gewijzigde nadere regel Werkgeverscheque

07-12-2021

gmb-2021-447018

Onbekend.