Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022
Citeertitel Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2015 en de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-441452

RB2021089