Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022
Citeertitel Verordening subsidie peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

18-11-2021

gmb-2021-440063

Onbekend.