Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 08-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2021 gehele tekst

28-10-2021

bgr-2021-1055

INT/2021/9663
22-12-2018 08-12-2021 nieuwe regeling

01-10-2018

Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 1430

BBV/2018/6284