Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke subsidieregels die bijdragen aan het continueren van subsidiabele activiteiten van lokale maatschappelijke instellingen tijdens de coronapandemie (Subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid Edam-Volendam 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke subsidieregels die bijdragen aan het continueren van subsidiabele activiteiten van lokale maatschappelijke instellingen tijdens de coronapandemie (Subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-438011

D-ADV-21163365