Regeling vervalt per 02-01-2027

Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 01-01-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Cocensus
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022
Citeertitel Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 02-01-2027 nieuwe regeling

02-12-2021

bgr-2021-1040

Onbekend.