Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam regelende mandaat aan GVB Infra B.V. voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam regelende mandaat aan GVB Infra B.V. voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra)
Citeertitel Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 van de Wet lokaal spoor
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

18-11-2021

bgr-2021-1025

Onbekend.