Regeling vervallen per 29-03-2022

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2021

Geldend van 01-12-2021 t/m 28-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2021
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
  2. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
  3. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet
  5. artikel 154 van de Gemeentewet
  6. artikel 156 van de Gemeentewet
  7. artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Langedijk 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 29-03-2022 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-431232

Onbekend.