Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad

Geldend van 30-11-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad
Citeertitel Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2021 01-07-2021 Nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-429750

Onbekend.