Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiering van amateursportverenigingen 2022 (Beleidsregel sport 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiering van amateursportverenigingen 2022 (Beleidsregel sport 2022)
Citeertitel Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe beleidsregel, vervangt oude OBM-19000007

23-11-2021

gmb-2021-426469

OBM-21000158