Regeling vervallen per 18-04-2024

Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)

Geldend van 25-11-2021 t/m 17-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)
Citeertitel Reclamenota gemeente Oegstgeest
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Reclamenota Oegstgeest (versie juni 2027).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 18-04-2024 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-422261

z/27/744069/292064