Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)
Citeertitel Reclamenota gemeente Oegstgeest
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Reclamenota Oegstgeest (versie juni 2027).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-422261

z/27/744069/292064