Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijfsafval 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijfsafval 2022
Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht bedrijfsafval Amsterdam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 189, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 212 van de Gemeentewet
  3. artikel 216 van de Gemeentewet
  4. artikel 229 van de Gemeentewet
  5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR443234
  6. artikel 10.21 van de Wet milieubeheer
  7. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsafval 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-421164

Onbekend.