Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Parkeerbelasting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657805/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021 01-01-2022 Nieuwe verordening

10-11-2021

gmb-2021-420773

3069440