Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022
Citeertitel Verordening reinigingsrechten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

04-11-2021

gmb-2021-410487

Z2021-04222 S2021-24878